Keskkond

Kruuli Trükikoja OÜ lähtub oma tegevuses keskkonnaalastest väärtustest.

Oleme taotlenud välisõhu saasteloa ning ka muud rahvusvahelised keskkonnajuhtimise standardid on meil alati täidetud. Toodet poognale paigutades jälgime hoolikalt, et materjali kadu oleks võimalikult väike. Mõõdame pidevalt tooteühikule kuluvat materjali hulka. Analüüsime oma tegevust kvartaalselt, tänu millele on meie trükikoja strateegiad alati värsked ja tulevikku suunatud. Meie prioriteediks on energiasäästlik tootmisprotsess, millest tulenevalt kaasajastame ning muudame oma tootmisviise üha efektiivsemaks. Oleme osa ringlusmajandusest ehk tagame, et kõik meie tootmisjäägid saaksid keskkonnasõbralikult ümber töödeldud või taaskasutatud.

Kruulis pakume:
  • energiasäästlikke tootmisprotsesse;
  • keskkonnateadlikku klienditeenindust;
  • parimat hinna ja kvaliteedi suhet.

Tõstame pidevalt oma töötajate keskkonnateadlikkust, mis tagab kogu ettevõttes atmosfääri, kus tunnetatakse oma töö mõju keskkonnale ja kus soovitakse tegutseda ökoloogiliselt vastutustundlikult. Meie põhilisteks tootmismaterjalideks on paber ning trükivärvid ja seetõttu oleme põhirõhu pannud nende energiasäästlikule tarbimisele.

  • Me ostame oma trükivärvid biotaastuvate värvide tarnijatelt, kes kuuluvad trükivärvide valmistamise tippklassi.
  • Trükiks vajaliku paberi soetame vaid nendelt tarnijatelt, kes omavad ISO 14001 sertifikaati ja kelle valikus olevad paberid toodetakse säästlikult majandatud metsadest pärit toormest (ECF- või TCF-tselluloosist).
  • Tegeleme pidevalt trükikoja keskkonnasäästlikkuse täiustamisega ja kohandame oma tegevust vastavalt ühiskonnas kehtestatud seadusandlusele ja õigusaktidele.
  • Oleme seisukohal, et puhta looduse säilitamine on meie kõigi kohustus, et tagada kestlik elukeskkond. Tegutseme selle nimel, et meie ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike.