Ympäristöstä

Kruuli Trükikoja OÜ: toiminta perustuu ympäristöarvoille.

Meille on myönnetty tarvittavat ympäristöluvat, ja olemme aina noudattaneet kansainvälisiä ympäristöasioiden hallintastandardeja. Arkkiasemoinnissa pyrimme siihen, että hukkamateriaalin määrä jää mahdollisimman vähäiseksi. Mittaamme jatkuvasti yksikköä kohti käytetyn materiaalin määrää. Analysoimme toimintaamme neljännesvuosittain. Tämän vuoksi painotalomme strategia on aina raikas ja eteenpäin suuntautuva. Meille tärkeintä on energiaa säästävä tuotantoprosessi, jonka seurauksena uudistamme ja muokkaamme tuotantotapojamme yhä tehokkaammiksi. Osallistumme kiertotalouteen varmistamalla, että kaikki tuotantojäte joko kierrätetään tai käytetään uudelleen ympäristöystävällisellä tavalla.

Painotalomme tarjoaa:
  • energiatehokkaan tuotantoprosessin;

  • ympäristötietoista asiakaspalvelua;

  • parasta vastinetta rahoillesi.

Pyrimme jatkuvasti lisäämään työntekijöidemme ympäristötietoisuutta. Siksi oman työn vaikutukset ympäristöön tunnistetaan, ja yrityksen ilmapiiriä luonnehtii halu toimia ekologisesti vastuullisella tavalla. Päämateriaalimme ovat paperi ja musteet, ja siksi painotamme niiden enegiatehokasta käyttöä.

  • Ostamme biologisesti uusiutuvia musteita toimittajilta, jotka kuuluvat valmistajien parhaimmistoon.

  • Ostamme paperia ainoastaan sellaisilta toimittajilta, joilla on ISO 14001-sertifikaatti ja joiden paperin raakamateriaali on saatu kestävästi hoidetuista metsistä (ECF- tai TCF-selluloosa).

  • Pyrimme jatkuvasti lisäämään painotalomme panosta kestävään kehitykseen mukauttaen toimintaamme lakien ja säädösten edellyttämällä tavalla.

  • Uskomme, että meillä kaikilla on kollektiivinen vastuu puhtaan luonnon suojelusta kestävän elinympäristön takaamiseksi. Teemme kaikkemme pitääksemme ekologisen jalanjälkemme mahdollisimman pienenä.