Projekti on rahastanud Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahendid.

Projekti kokkuvõte:

Projekti eesmärgiks on viia ellu ettevõtte digitaliseerimise tegevused projektiplaani lõpuks (31.12.2023a.), milleks on Kruuli Trükikoja OÜ-le sobiva majandustarkvara soetamine ja juurutamine ning integreerida vastava tarkvaraga ka soetatav poolautomaatne pakkimisliin.

Projekti toetuse maksimaalne summa on 69 050€