Projekti on rahastanud Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahendid.

Projekti kokkuvõte:

Projekti eesmärgiks on viia ellu ettevõtte digitaliseerimise tegevused projektiplaani lõpuks (31.12.2023a.), milleks on Kruuli Trükikoja OÜ-le sobiva majandustarkvara soetamine ja juurutamine ning integreerida vastava tarkvaraga ka soetatav poolautomaatne pakkimisliin.

Projekti tulemusena kujundatakse ümber teatud äriprotsessid, et saavutada sisemist efektiivsust kui ka täiendavat lisandväärtust, samuti võetakse kasutusele uusi digitaalseid lahendusi.

Projekti toetuse maksimaalne summa on 69 050€