Kruuli Trükikoja OÜ on saanud digidiagnostika toetust, mille eesmärgiks on ettevõtte digitaliseerimisele ja automatiseerimisele hinnangu andmine ja sellega seotud arengukohtade kaardistamine ning konkreetsete lahenduste välja pakkumine. Selle tulemusena peaks tõusma meie teadlikkus digitaliseerimise ja automatiseerimise mõjudest majandusnäitajatele.