Om miljön

Kruuli Trükikoja OÜ grundar sin verksamhet på miljömässiga värden.

Vi har sökt tillstånd för luftföroreningar och vi har alltid följt övriga internationella miljöbestämmelser. När vi placerar produkten på ett ark ser vi noggrant till att materialförlusten blir så liten som möjligt. Vi mäter genomgående den mängd material som används per produktenhet. Vi analyserar vår verksamhet kvartalsvis. Det är därför våra tryckerier alltid är fräscha och redo att avancera framåt. Vår prioritet är en energieffektiv tillverkningsprocess, vilket är skälet till att vi moderniserar och effektiviserar våra tillverkningsmetoder. Vi är en del av den cirkulära ekonomin, vi ser till att alla våra produktionsrester kan återvinnas eller återanvändas på ett miljövänligt sätt.

På Kruul erbjuder vi:
  • energieffektiva tillverkningsprocesser;

  • miljömedveten kundservice;

  • bäst värde för pengarna.

Vi höjer ständigt miljömedvetenheten hos våra medarbetare, vilket skapar en atmosfär på företaget som ser till att vi fokuserar på miljöpåverkan och att vi kan fortsätta vår verksamhet på ett ekologiskt ansvarsfullt sätt. Våra främsta produktionsmaterial är papper och bläck, vilket är skälet till att vi betonat deras energieffektiva förbrukning.

  • Vi köper in vårt bläck från leverantörer av biologiskt förnybart bläck som är i världsklass inom bläcktillverkning.

  • Vi köper endast tryckpapper från leverantörer som är ISO 14001-certifierade och vars utvalda papper framställs av råvaror (ECF eller TCF cellulosa) från hållbart förvaltade skogar.

  • Vi arbetar ständigt med att förbättra tryckeriets miljöprestanda och anpassa vår verksamhet i enlighet med samhällets gällande lagar och förordningar.

  • Vi anser att vi har ett gemensamt ansvar för att hålla världen ren och se till att vi har en hållbar livsmiljö. Vi arbetar med att ha hålla vår miljöpåverkan så liten som möjligt.