Tryckfiler

Med rätt tryckfil kan du få trycket snabbt och utan extra kostnad.

Krav för tryckfiler

Som tryckfärdiga filer accepterar vi sammansatta PDF-filer som uppfyller utskriftsstandarden PDF/X-1a: 2001. Endast CMYK- och dekorfärger passar. Vi rekommenderar att du använder ISO Coated FOGRA39 eller ISO Coated v2 300% för bestruket papper som färgprofil. Minst 3 mm från varje ytterkant måste tas med i beräkningen (OBS: vid förpackning anses alla skärlinjer utgöra kanten). Layouten ska vara mitt på sidan i PDF. Upplösningen på bilderna ska vara 300 dpi. Svart text och streckkod görs endast i svart – 100K. Lägg inte till registreringsmärken, skalor, osv. i PDF-filen. Endast skärningsmärken kan användas.

Obs

Övertryck
Övertryckta föremål trycks på föremålen under dem. Var därför noga med att aldrig ha ett övertryck när du utformar vita föremål, annars kommer det vita föremålet inte att synas på trycket. Helt svarta föremål (100% svarta) övertrycks alltid automatiskt under förtrycket. För att få ett otryckt svart föremål måste det ställas in på 1C/1M/1Y/100K.

Mättat svart
Det svarta bläcket med 100% överlappning blir faktiskt inte helt svart utan ser mörkgrått ut på större ytor. För att uppnå en starkare svart ton vid offsettryck måste blåsvart användas, till exempel 40C/30M/0Y/100K.

Ryggar
Vid limbindning är tjockleken på publikationens rygg beroende av antal sidor och innehållets papperstjocklek. Tänk på att höra med oss hur tjock ryggen bör vara.