Tjänster

Förpackningen ger ett första intryck av din produkt. Den gör produkten attraktiv, men kan också fungera tvärtom, så att produkten inte känns attraktiv.

Psykologer har länge känt till att människor omedvetet lägger över känslorna kring förpackningen på sig själva. Därmed är förpackningen en produkt som bokstavligen påverkar vad kunden anser om din produkt. Numera är det inte bara utseendet på förpackningen som har betydelse, utan även hur miljövänlig den är. Papper och kartong är fortfarande de bäst återvunna materialen i världen. Att använda sig av återanvänt material signalerar till kunden att du vill medverka till en hållbar livsstil och minskad plastanvändning.

Högkvalitativ och miljövänlig förpackning anpassad för ditt varumärke
 • väcker kundens uppmärksamhet,

 • bidrar till kundkommunikation genom att du delar med dig av produktinformation och varuvärkesvärderingar,

 • ger produkten en plats och särskiljer den från konkurrenternas,

 • skapar mervärde (t.ex. genom förpackningar som kan användas för annat när de är tomma).

Vilken roll förpackningen spelar och hur viktig den är skiljer sig mycket från bransch till bransch. Vi hjälper dig att ta fram och införliva den bästa förpackningen för din verksamhet. Vår moderna teknik och fleråriga erfarenhet garanterar dessutom de praktiska och ekonomiska besparingarna för din produkt.

Vi har erfarenhet av att göra tryck på följande förpackningar:
 • förpackningar för läkemedelsindustrin

 • livsmedelsförpackning

 • tvålaskar

 • medicinförpackning

 • kosmetikaaskar

 • förpackningar för kosttillskott

 • klädhängare

 • fodral

 • förpackningskuvert

 • multimediaförpackning

 • plastpåsehängare

 • omslag

 • och andra askar och kartonger

Våra tryckta förpackningar finns hos både estniska och utländska ansedda varumärken.